• image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
   
Z herneho sveta
Odkazy

Kontaktujte nás

V pracovné dni
od 10:00 do 18:00

Najpredávanejšie

Ochrana údajov


1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľ internetového obchodu GameSpace.sk:

Game Distribution s.r.o.
M. R. Štefánika 722/11
Veľký Krtíš 990 01
IČO: 47 392 444

(ďalej len „predávajúci“) sa zaväzuje rešpektovať súkromie svojich zákazníkov.

2. Rozsah požadovaných údajov

Rozsah požadovaných údajov pre potreby predávajúceho – fyzická osoba

Fakturačné údaje:
meno a priezvisko, úplná poštová adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), IČO, DIČ pokiaľ ide o SZČO
Adresa dodania:
meno a priezvisko, úplná poštová adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ)
Kontaktné údaje:
telefonický kontakt, e-mailový kontakt

Rozsah požadovaných údajov pre potreby predávajúceho – právnická osoba

Fakturačné údaje:
názov firmy, úplná poštová adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), IČO a DIČ
Adresa dodania:
názov firmy, úplná poštová adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ)
Kontaktné údaje:
telefonický kontakt, e-mailový kontakt

3. Spôsob získavania osobných údajov a účel ich použitia

Predávajúci získava osobné údaje prostredníctvom registračného a objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu GameSpace.sk.

Údaje sú získavané za účelom doručenia tovaru prostredníctvom sprostredkovateľa, vystavenia daňového dokladu (faktúry), evidencie zákazníckych účtov a objednávok pre zefektívnenie vybavenia objednávok a reklamácií, zasielania noviniek e-mailom (pokiaľ s tým kupujúci súhlasil pri registrácii). Zasielanie noviniek e-mailom je možné kedykoľvek zrušiť v užívateľskom účte kupujúceho alebo písomnou žiadosťou (aj elektronicky) u predávajúceho.

Všetky osobné údaje kupujúceho sú uložené a primerane zabezpečené v databáze predávajúceho.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné, budú použité iba k plneniu zmluvy s kupujúcim a nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím stranám, s výnimkou sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú platobný styk a doručenie objednaného tovaru.

4. Sprostredkovatelia

1. Pošta
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
97599 Banská Bystrica

Rozsah údajov poskytnutých sprostredkovateľovi za účelom doručenia tovaru - meno a priezvisko (alebo názov firmy), úplná poštová adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), dobierková suma, telefonický kontakt, e-mailový kontakt.

2. Kuriérska spoločnosť SPS
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1
90028 Ivanka pri Dunaji

Rozsah údajov poskytnutých sprostredkovateľovi za účelom doručenia tovaru - meno a priezvisko (alebo názov firmy), úplná poštová adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), dobierková suma, telefonický kontakt, e-mailový kontakt.

3. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk
Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.
Karolinská 650/1
18600 Praha 8 (Česká republika)

Rozsah údajov poskytnutých sprostredkovateľovi za účelom realizácie služby "Overené zákazníkmi" - e-mailový kontakt.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť úplné a pravdivé osobné údaje, prípadné zmeny svojich údajov je povinný zaktualizovať najneskôr pred vytvorením prvej objednávky po vzniku zmeny.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti (aj elektronicky) od predávajúceho vyžadovať:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

Vyššie uvedené požiadavky kupujúceho splní predávajúci bezplatne. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho a písomne (aj elektronicky) ho o tom informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kupujúci registráciou alebo vytvorením objednávky na internetovom obchode GameSpace.sk vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchoval jeho osobné údaje a to najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a ktoré sú potrebné pre činnosť predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúcemu je umožnené pristupovať k svojim osobným údajom a má právo na ich opravu a odstránenie vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

LiveZilla Live Chat Software